Arts Palliatieve Zorg  thumbnail

Arts Palliatieve Zorg

Published May 04, 24
7 min read

De vraag of beweegprogramma’s in te zetten zijn als behandeling blijft relevant. Daarom deelt Hooghiemstra haar ervaringen met andere onderzoekers zodat zij geholpen worden met de opzet van nieuw interventieonderzoek. Palliatieve zorg. Hooghiemstra doet in haar proefschrift een aantal aanbevelingen. Het zou bijvoorbeeld goed zijn om een langdurig beweegprogramma flexibel aan te bieden, dus niet op vaste dagen maar inpasbaar in het leven van de patiënt

Door deze beide suggesties wordt de deelname aan een interventieonderzoek mogelijk laagdrempeliger gemaakt waardoor meer mensen mee kunnen doen, en is het mogelijk ook makkelijker vol te houden. Palliatieve zorg. Wanneer dementie optreedt voor het 65e levensjaar spreken we van dementie op jonge leeftijd. Om¬dat de ziekte zich bij deze groep jonge mensen openbaart in de bloei van hun leven, heeft de diagnose dementie een bijzonder grote impact op hun eigen leven en dat van hun naasten

Een medicijn dat dementie bestrijdt is nog altijd niet voorhanden. Onderzoek naar niet-medicamenteuze behandelingen zijn van belang met het oog op zinvolle dagbesteding en passende zorg. Alzheimercentrum zuidwest Nederland vindt erfelijke factoren met whole exome sequencing Onderzoekers van het Alzheimercentrum zuidwest Nederland en VUmc hebben met een nieuwe techniek een nieuwe erfelijke afwijking gevonden bij een zeldzame vorm van dementie.

De onderzoekers publiceerden hun resultaten onlangs in het wetenschappelijke tijdschrift Brain - Palliatieve zorg. Met een relatief nieuwe techniek voor erfelijkheidsonderzoek, whole exome sequencing genaamd, hebben de onderzoekers een aantal patiënten in een familie met dementie onderzocht. Bij deze techniek worden de genetische codes van alle eiwitcoderende delen van het DNA, exonen genaamd, afgelezen door geavanceerde apparatuur

Palliatieve Zorg

De gevonden afwijkingen worden bestudeerd om te onderzoeken of deze mogelijk een oorzaak van de ziekte kunnen zijn. Patiënten uit de familie hebben unieke eiwitophopingen in de hersenen die niet eerder zijn beschreven en die niet passen bij bekende neurodegeneratieve ziekten. In deze familie presenteerden vele gezinsleden zich met dementie en atypische parkinsonisme, wat een familiaire vorm van dementie deed vermoeden.Verandering in dit gen zorgt er waarschijnlijk voor dat verschillende afwijkende eiwitten ophopen in de hersenen van de patiënten in deze familie. Deze afwijkende eiwitophopingen kunnen ertoe leiden dat hersencellen korter werkzaam blijven en mogelijk vervroegd afsterven - Palliatieve zorg. Drs. Tsz Hang Wong, onderzoeker op de afdeling Neurologie van het Erasmus MC, heeft onder leiding van Prof

Wong: “De ontdekking van deze erfelijke eigenschap is een belangrijke mijlpaal in het onderzoek naar dementie (Palliatieve zorg). Er zijn nog onbekende genetische defecten van belang bij andere vormen van dementie, te denken aan de ziekte van Alzheimer en frontotemporale dementie. Wij hopen in de toekomst ook bij deze ziekten de nog andere erfelijke eigenschappen te ontrafelen

Met behulp van het in kaart gebrachte ziekteproces hopen we in de toekomst een geschikte therapie te kunnen ontwikkelen die de ziekte kan genezen (Palliatieve zorg).“ Voor het onderzoek werkten de onderzoekers nauw samen met dr. Annemiek Verkerk van de afdeling Interne Geneeskunde, Vincenzo Bonifati van de afdeling Klinische Genetica, Erasmus MC, en prof.dr

Vragen Palliatieve Zorg

Het Alzheimercentrum zuidwest Nederland is een samenwerking van het Erasmus MC en het Havenziekenhuis Rotterdam. Zie www.erasmusmc.nl/alzheimercentrum voor meer informatie. Palliatieve zorg. De komende vier jaar stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 32,5 miljoen euro beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie. Waar het geld precies naartoe gaat, staat in het Deltaplan Dementie

Philip Scheltens, directeur van het VUmc Alzheimercentrum en initiatiefnemer, is enthousiast: ‘Het antwoord op dementie moet uit wetenschappelijk onderzoek komen. De overheid en alle deelnemende partijen nemen met het Deltaplan Dementie samen hun verantwoordelijkheid om dit antwoord te vinden.’ Het Deltaplan Dementie bevat een nationale aanpak die de zorg voor patiënten verbetert en naar oplossingen zoekt om de ziekte te voorkomen of uit te stellen, meer wetenschappelijk onderzoek naar een betere behandeling, genezing en het mogelijk voorkomen van dementie, een Nationaal Dementie Register om inhoud en omvang van de problematiek inzichtelijk te maken en effect van onderzoek te meten en een E-health portaal waar professionals, patiënten en mantelzorgers elkaar kunnen vinden voor uitwisseling, samenwerking en behandeling.

In het televisieprogramma Pauw & Witteman van 4 april (23.05 uur op NL 1) geeft Philip Scheltens toelichting op het Deltaplan (Palliatieve zorg). Dementie en de ziekte van Alzheimer is over de hele wereld een groot en groeiend probleem. De zorgkosten voor mensen met dementie bedragen in Nederland bijna 4 miljard euro per jaar

Het Deltaplan Dementie is een gezamenlijk plan van VUmc Alzheimercentrum, Alzheimer Nederland, ZonMw en private partijen. Palliatieve zorg. Ook de NFU, PGGM, Rabobank, Nefarma, Nutricia, Philips, VNO-NCW, Vita Valley, Achmea en CZ werken mee aan de uitvoering van het Deltaplan. In Nederland is veel meer aandacht nodig voor een groeiende groep jonge mensen, die aan dementie lijdt

Naar schatting zijn daarvan zo’n 20 (Palliatieve zorg).000 mensen jonger dan 65 jaar. Hun aantal groeit en de diagnose bij hen wordt vaak gemist vanwege onbekendheid. De jonge patiënt met dementie vereist een andere behandeling dan de oudere patiënt omdat de ziekte zich bij hen vaak agressiever voordoet en veelal niet begint met de bekende geheugenproblemen zoals dat bij ouderen wordt gezien

Palliatieve En Terminale Zorg

Philip Scheltens, directeur van VUmc Alzheimercentrum, vandaag in een toespraak op de AEX Effectenbeurs, waar hij vanmorgen de gong sloeg ter gelegenheid van de viering van de jaarlijkse Wereld Alzheimer Dag. Dementie op jonge leeftijd kent vele verschijningsvormen en verschilt in veel opzichten van dementie bij ouderen (Palliatieve zorg). Het wetenschappelijk onderzoek bij deze ‘pure’ vormen van dementie levert onschatbare kennis op voor de behandeling van dementie op oudere leeftijd

Ze zitten veelal midden in hun carrière en hebben vaak opgroeiende kinderen. Palliatieve zorg. Het betekent een individuele inkomstenderving en kost daarmee ook de maatschappij veel geld. Scheltens rekende vanmorgen in zijn toespraak op de AEX voor dat met de jong dementerenden op jaarbasis een bruto loonsom van circa 640 miljoen euro is gemoeid

We praten dus snel over een veelvoud van 640 miljoen aan ziektegeld-uitkeringen als gevolg van dementie’, aldus Scheltens - Palliatieve zorg. Omdat jong dementerenden een andere behandeling en begeleiding nodig hebben dan oudere patiënten, besteedt het VUmc Alzheimercentrum al jaren aandacht aan deze groep en is op dit gebied Nationaal Referentiecentrum. Meer onderzoek is nodig om juist deze groep patiënten, bij wie de ziekte een grote impact heeft, een betere toekomst te bieden

Onderzoekster Lisa van Mierlo pleit voor de invoering van ‘haar’ persoonsgerichte benadering (Palliatieve zorg). “De zorgvraag is zeer sterk persoonsafhankelijk. Ons model richt zich op een effectieve persoonsgerichte psychosociale ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers.“ Van Mierlo promoveert 2 februari bij VUmc. Lisa van Mierlo deed onderzoek naar persoonsgerichte psychosociale ondersteuning voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers

Palliatieve Zorg Betekenis

Ook evalueerde ze verschillende typen persoonsgerichte zorg en hoe deze ondersteuning in de dementiezorg werd ingevoerd - Palliatieve zorg. Van Mierlo ontwikkelde zo een theoretisch model dat de invoering van persoonsgerichte dementiezorg in de praktijk kan bevorderen, ondersteunen en structureren. Van Mierlo toont met haar model het belang en de werkzaamheid aan van persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie en mantelzorgers

We kunnen de invoering hiervan bevorderenen op die manier wordt structurele inbedding van de persoonlijke zorg gerealiseerd." Met het model draag Van Mierlo bij aan kennis over geïndividualiseerde zorg voor mensen met dementie en mantelzorgers. "Zo komt bewezen effectieve persoonsgerichte psychosociale ondersteuning in de zorg beschikbaar voor mensen met dementie en hun mantelzorgers." Wetenschappers van het VUmc Alzheimercentrum hebben een manier gevonden om te bepalen hoe groot de kans is dat een individuele patiënt binnen enkele jaren dementie krijgt.De neuroloog voert onderzoeksgegevens en kenmerken van de patiënt in, en een rekenmodel geeft een precieze voorspelling of de patiënt binnen één tot drie jaar dementie ontwikkelt (Palliatieve zorg). Vandaag verschijnt een artikel in JAMA Neurology waarin de nieuwe aanpak uiteen wordt gezet. Het is bekend dat resultaten van diagnostische tests voor dementie, zoals MRI-scans en alzheimereiwitten in het hersenvocht, bij patiënten met 'milde cognitieve stoornis' (MCI) een aanwijzing zijn voor het risico om dementie te krijgenDaarom worden de testresultaten tot nu toe nog maar weinig gebruikt bij prognoses voor de individuele patiënt in de spreekkamer - Palliatieve zorg. Klinisch neuropsycholoog Ingrid van Maurik en haar collega's ontwikkelden rekenmodellen met gegevens van MRI-scans en alzheimereiwitten in het hersenvocht, en met patiëntkenmerken (zoals leeftijd en geslacht). Palliatieve zorg. Door de gegevens van de diagnostische tests te interpreteren in het licht van de patiëntkenmerken, konden de onderzoekers schatten hoe groot de kans is dat een individuele patiënt binnen enkele jaren dementie krijgt

Latest Posts

Tesla Tankpas

Published Jul 05, 24
3 min read

Sedatie Palliatieve Zorg

Published May 09, 24
7 min read

Palliatieve Zorg Thuis

Published May 06, 24
3 min read